PROTECŢIE CIVILĂ


      18(1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:
a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;
b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.
      21(1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente: