INFORMAŢII UTILE

Continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000 lei.