f Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava
   

 

 

Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru învăţământul primar

1.   Efectele focului:

 • să cunoască efectele benefice ale utilizării focului.
 • să sesizeze urmările incendiilor.

2.  Sursele de aprindere:

 • să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact.
 • să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie.

3.  Care sunt urmările unui incendiu?

 • să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii.
 • să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului înconjurător.

4.   Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor

 • să-şi dezvolte responsabilitatea  pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur.
 • să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie.

5. Ce facem în caz de incendiu?

 • să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată.
 • să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul.

6.  Cum poate fi prevenit un incendiu?

 • să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un incendiu.
 • să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere.

 

7.   Cum poate fi stins un incendiu?

 • să cunoască cu ce  se poate stinge un început de incendiu.
 • să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de incendiu.

8.  Ce ştim despre dezastre:

 • să identifice principalele tipuri de dezastre.
 • să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.

9.  Noţiuni generale despre dezastre

 • să identifice corect principalele tipuri de riscuri.
 • să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii umane.

10.  Dezastre naturale

 • să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.

11.  Dezastre datorate activităţii umane

 • să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre

12.  Dezastrele din România

 • să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate)

13.  Impactul dezastrelor asupra mediului:

 • să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane
 • să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.

14.  Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112 .

 • să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia.
 • să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.

15.  Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre

 • să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.

16.  Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru

 • să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.

17.  Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate

 • să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate

18.  Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:

 • să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte
 • să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor

Modalităţi de realizare:

  • Lectură după imagini: „Incendiul” şi  „Copii neascultători”
  • Convorbire: „Păţania lui Gigel”.
  • Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”.
  • Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul” şi  „Să  nu ne jucăm cu chibriturile”.
  • Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”.
  • Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava /  Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
  • Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”.
  • Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.:

  •               a)„Fereşte-te de foc!” b)„Cine ştie câştigă” c)„Micii pompieri”
  • Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?”
  • Poveste: „Necazul lui Ionel”
  • Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi  „Cum ne comportăm în timpul apariţiei unui incendiu”.
  • Cărţi de colorat; desene tematice
  • Proiecţii de filme educative
  • Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro, www.pompierisv.ro
Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO